BIO Teľací flank steak

90

3,39 € / 100g 33,90 € / kg

90

Chovu mäsových plemien hovädzieho dobytka sa na Farme Turová venujeme od roku 2006.Od roku 2008 je celý chov registrovaný v systéme ekologického poľnohospodárstva, kde je nutné dodržiavať prísne stanovené pravidlá upravené zákonmi a kontrolované inšpekčnými orgánmi.Naša farma hospodári na vyše 235 hektároch poľnohospodárskej pôdy, ktorá slúži ako krmovinová základňa pre nami chované zvieratá.Od počiatku bol hlavným produktom našej farmy mäsový dobytok a v menšej miere bioseno.

Dodávateľ: Farma Turová

Krajina pôvodu: Slovensko

Chovu mäsových plemien hovädzieho dobytka sa na Farme Turová venujeme od roku 2006.Od roku 2008 je celý chov registrovaný v systéme ekologického poľnohospodárstva, kde je nutné dodržiavať prísne stanovené pravidlá upravené zákonmi a kontrolované inšpekčnými orgánmi.Naša farma hospodári na vyše 235 hektároch poľnohospodárskej pôdy, ktorá slúži ako krmovinová základňa pre nami chované zvieratá.Od počiatku bol hlavným produktom našej farmy mäsový dobytok a v menšej miere bioseno.

Košík

Prehľad objednávky

Váš košík je zatiaľ prázdny :-(!

Váš košík je zatiaľ prázdny :-(